Tomeli OÜ

Suitsu kahjustav mõju

Küttekoldes kasutatava kütuse (gaas, õli, puit) põlemisel eraldub alati veeauru, mis kondenseerub korstna sisepindadele. Takistamaks tekkiva happelise lahuse imendumist korstnapitsi kividesse on vajalik kasutada roostevabast terasest hülssi, mis ulatub pitsi tipust kuni soojustamata pööninguosa vahelaeni. Vastasel korral võib tekkida pigine kondensaat (väävelhappe lahus), mis on söövitava toimega ning hakkab korstna lõõri kahjustama.